സംസ്ഥാനത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ ആവേശം2025ൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ മറികടക്കുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ധനകാര്യ അച്ചടക്കം: ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് ഐഎംഎഫ്കടപ്പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിന്മാറ്റംവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ ഇടിവ്

4 ശതമാനം വളർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ധാതു ഉൽപ്പാദനം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ധാതു ഉല്പാദനം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 4 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായതായി ഖനി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഖനന, ക്വാറി മേഖലയിലെ ധാതു ഉൽപ്പാദന സൂചിക 2021 മാർച്ചിലെ നിലവാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ശതമാനം വർധിച്ച് 2022 മാർച്ചിൽ 144.6 ആയി. ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോ ഓഫ് മൈൻസിന്റെ (ഐബിഎം) താൽക്കാലിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2021-22 ഏപ്രിൽ-മാർച്ച് കാലയളവിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 12.2 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായതായി ഖനി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
കൽക്കരി 958 ലക്ഷം ടൺ, ലിഗ്നൈറ്റ് 60 ലക്ഷം ടൺ, പെട്രോളിയം (ക്രൂഡ്) 25 ലക്ഷം ടൺ, ഇരുമ്പയിര് 270 ലക്ഷം ടൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് മാർച്ചിലെ പ്രധാന ധാതുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം. 2022 മാർച്ചിൽ പോസിറ്റീവ് വളർച്ച കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇരുമ്പയിര്, ഫോസ്ഫറൈറ്റ്, ലിഗ്നൈറ്റ്, സ്വർണ്ണം എന്നിവയും നെഗറ്റീവ് വളർച്ച കാണിക്കുന്ന ധാതുക്കളിൽ കൽക്കരി, പെട്രോളിയം (ക്രൂഡ്), ബോക്‌സൈറ്റ്, ക്രോമൈറ്റ് (-31.8%), മാംഗനീസ് അയിര് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

X
Top