ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

635 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി എച്ച്എംടി ലിമിറ്റഡ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 635.12 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി എച്ച്എംടി ലിമിറ്റഡ്. 2021 മാർച്ച് പാദത്തിൽ 1.75 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിലെ കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 85.38 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 3.92 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 82.03 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എച്ച്എംടി ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 532.19 കോടി രൂപയായിരുന്നു. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 109.75 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വില്പന 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻവർഷത്തെ 203.52 കോടിയിൽ നിന്ന് 13.65 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 175.74 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ 4.96 ശതമാനത്തിന്റെ മികച്ച നേട്ടത്തിൽ 23.30 രൂപയിലെത്തി. യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് എച്ച്എംടി ലിമിറ്റഡ്. കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മെഷീൻ ടൂൾസ്, വാച്ചുകൾ, ബെയറിംഗ്, ട്രാക്ടറുകൾ, പ്രിന്റിംഗ് മെഷിനറി, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷിനറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

X
Top