ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

കൊച്ചി: ഗുണനിലവാരമുള്ള നൈപുണ്യ വികസനം, അവസരങ്ങൾ, സംരംഭകത്വ പിന്തുണ എന്നിവ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ലഭ്യമാകുന്നെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.

ഇന്ത്യയുടെ വൈദഗ്ധ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സംരംഭകത്വം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ (എസ്ഐഡി) കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ, നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്.

എല്ലാവർക്കും, എവിടെയും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നൈപുണ്യം പ്രാപ്തമാക്കുകയെന്നതാണ് സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പഠനവും സുരക്ഷിതമായ ആധികാരികതയും മുതൽ ബിസിനസ് സുഗമമാക്കലും ദേശീയ ഒത്തുചേരലും വരെ, നൈപുണ്യ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ നവീകരണത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ഒരു വഴിവിളക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നൈപുണ്യ വികസനത്തിലും ശാശ്വതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ യാത്ര പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

X
Top