സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽമേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്

എണ്ണൂറോളം മരുന്നുകളുടെ വിലവർധന നിലവിൽ വന്നു

തിരുവനന്തപുരം: പാരസെറ്റമോളും അസിത്രോമൈസിനും ഉൾപ്പെടെ എണ്ണൂറോളം മരുന്നുകളുടെ വിലവർധന നിലവിൽ വന്നു. പരമാവധി 10% വരെയാണു വർധന.

ഉപഭോക്തൃ വില നിലവാര സൂചികയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണു മരുന്നുകളുടെ വില വർധിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ വില നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും ഇതു നടപ്പാകുന്നതിന് 4 മാസം വരെ എടുക്കും. വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മരുന്നുകൾക്കു വില കൂട്ടി വാങ്ങാനാവില്ല.

ഇനി നിർമിക്കുന്നവയ്ക്കു മാത്രമേ വില വർധന ബാധകമാകൂ.

X
Top