ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾക്കായി 12000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അയാന റിന്യൂവബിൾ

ഡൽഹി: നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് (എൻഐഐഎഫ്) പിന്തുണയുള്ള അയന റിന്യൂവബിൾ പവർ ലിമിറ്റഡ് (അയാന) കർണാടകയിൽ മൊത്തം 2 ജിഗാവാട്ട് (ജിഡബ്ല്യു) ശേഷിയുള്ള കാറ്റാടി, സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 12000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം നൽകാൻ ഈ ശേഷി കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ മതിയാകുമെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ, അയാനയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് 340 മെഗാവാട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് കറന്റ് (എംഡബ്ല്യുഎസി) പ്രവർത്തന പോർട്ട്ഫോളിയോയുണ്ട്.

ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ കാറ്റ്, സൗരോർജ്ജം, ഹൈബ്രിഡ് ഊർജ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയാണ് അയാന റിന്യൂവബിൾ പവർ. 2025 ഓടെ 10 GWAC ന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വികസിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിന്റെ (NIIF) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് അയാന. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ്, എവർസോഴ്‌സ് ക്യാപിറ്റൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഗ്രോത്ത് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്നിവ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഓഹരിയുടമകളാണ്.

X
Top