ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

51.45 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി സീ മീഡിയ

മുംബൈ: 2022 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ 51.45 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി സീ മീഡിയ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ കമ്പനി 10.50 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 37.78 ശതമാനം വർധിച്ച് 247.73 കോടി രൂപയായി. പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് 219.94 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
മുമ്പ് സീ ന്യൂസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സീ മീഡിയ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് നിലവിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്, കൂടാതെ ആറ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലായി 14 വാർത്താ ചാനലുകളുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്താ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണിത്. ബിഎസ്ഇയിൽ സീ മീഡിയ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ 15.95 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

X
Top