2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

വിപുൽ ഓർഗാനിക്‌സിന്റെ അറ്റ ​​വിൽപ്പനയിൽ 4.14% വർദ്ധനവ്

മുംബൈ: ത്രൈമാസ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിപുൽ ഓർഗാനിക്‌സ്. 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റ ​​വിൽപ്പന 4.14 ശതമാനം ഉയർന്ന് 38.88 കോടി രൂപയായി. 2021 മാർച്ചിൽ ഇത് 37.34 കോടിയായിരുന്നു. പിഗ്‌മെന്റ്‌സ് ആൻഡ് ഡൈസ് വിഭാഗത്തിലെ കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം 30.36 ശതമാനം ഉയർന്ന് 200 രൂപയായി. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ പലിശ, നികുതികൾ, മൂല്യത്തകർച്ച, തിരിച്ചടവ് എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം 10.43 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4.60 കോടിയിൽ നിന്ന് 5.08 കോടി രൂപയായി.

വരും വർഷങ്ങളിൽ വരുമാനത്തിൽ 25 ശതമാനം സിഎജിആർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും, അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ തങ്ങൾ ഇത് നേടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. കമ്പനി 1:4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ബോണസ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്‌തു. കൂടാതെ അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്കായി ഒരു എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാഫ്‌തോൾ, ഫാസ്റ്റ് ബേസുകൾ, ഫാസ്റ്റ് കളർ ബേസുകൾ, ഫാസ്റ്റ് കളർ സാൾട്ട്‌സ്, ഫാസ്റ്റ് സാൾട്ട്‌സ്, ഫാസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് തുടങ്ങിയ ഡൈസ്റ്റഫുകളുടെ നിർമ്മാതാവും കയറ്റുമതിക്കാരനുമാണ് വിപുൽ ഓർഗാനിക്സ്. കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയിൽ റിയാക്ടീസ് ഡൈകൾ, ആസിഡ് ഡൈകൾ, ഡയറക്ട് ഡൈകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

X
Top