ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

ഗവേഷണ-വികസന അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്

മുംബൈ: ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെയും നിലവിലെ ജീവനക്കാരുടെ നൈപുണ്യത്തിലൂടെയും തങ്ങളുടെ ഗവേഷണ വികസനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിഭാഗമടക്കം വിവിധ ബിസിനസ്സ് ലംബങ്ങളിലുടനീളം കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായി കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇവി മേഖലയിൽ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളുടെയും വാഹന വാസ്തുവിദ്യയുടെയും വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും, ആർ ആൻഡ് ഡിയിൽ വലിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഉദ്യോഗ്സഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

കമ്പനിയുടെ വളർച്ചാ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് പ്ലാനുകൾക്കും അനുസൃതമായി അഡ്വാൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ, ഓപ്പറേഷൻസ്, കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫംഗ്‌ഷനുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിയമനം നടത്താൻ തങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നതായും, ഇതിന് പുറമെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ജെഎൽആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മെച്ചപ്പെട്ട സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ, മോട്ടോർ ഡിസൈൻ, പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് നിർണായക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോർസ് പറഞ്ഞു.

X
Top