15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

എൻഎസ്ഇ എസ്എംഇ ബോർഡിൽ സുപ്രീം പവർ എക്യുപ്‌മെന്റ് 51 ശതമാനം പ്രീമിയത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു

തമിഴ്‌നാട് : സുപ്രീം പവർ എക്യുപ്‌മെന്റ് , ഐപിഒ വിലയേക്കാൾ 50.7 ശതമാനം പ്രീമിയത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇഷ്യൂ വിലയായ 65 രൂപയ്‌ക്കെതിരെ എൻഎസ്ഇ എസ്എംഇ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 98 രൂപയിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ആരംഭിച്ചത്. കൂടാതെ, സ്റ്റോക്കിലെ തുടർച്ചയായ വാങ്ങൽ താൽപ്പര്യം അതിനെ 5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 102.90 രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്തി.

കമ്പനിയുടെ പബ്ലിക് ഓഫർ 262.60 മടങ്ങ് ലഭിച്ച ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ബമ്പർ ലിസ്റ്റിംഗ് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു. റിസർവ് ചെയ്ത വിഹിതത്തിന്റെ 489.10 മടങ്ങ് ലേലം വിളിച്ചതിനാൽ സ്ഥാപനേതര നിക്ഷേപകർ മുന്നിൽ നിന്നു.

റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരും ശക്തമായ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ റിസർവ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് 264.48 മടങ്ങ് വരിക്കാരാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപന ബയേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ചവർ 88.98 മടങ്ങ് വരിക്കാരായി.

ഔദ്യോഗിക ലിസ്റ്റിംഗിന് മുമ്പ്, കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾക്ക് ഗ്രേ മാർക്കറ്റിൽ 77 ശതമാനം പ്രീമിയം ഉണ്ടായിരുന്നു.

46.67 കോടി രൂപയുടെ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫർ, 71.8 ലക്ഷം ഓഹരികളുടെ പുതിയ ഇഷ്യു,ഒരു ഷെയറിന് 61 രൂപ മുതൽ 65 രൂപ വരെ വിലയിൽ ഡിസംബർ 21 ന് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനായി തുറന്ന് ഡിസംബർ 26 ന് അവസാനിച്ചു,

ഐപിഒയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റ ​​വരുമാനം മൂലധന ചെലവ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾക്കും പൊതു കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു.

X
Top