കേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍എംപിസി മീറ്റിംഗ്: നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍

വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി സെബി

ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ഓൺബോർഡിങ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കി സെബി. വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും, രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം പരമാവധി കുറക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനായി ബന്ധപെട്ട ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസ്‌പെന്റുകളോട് (ഡിഡിപി) ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ രജിസ്ട്രേഷനായി സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതിയാണ് സെബി നൽകിയത്. എങ്കിലും രേഖകൾ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ ഇടപാടുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

നിലവിൽ എഫ് പിഐ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ ഫോം, ഒറിജിനൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത രേഖകൾ എന്നിവ ഡിഡിപിയിൽ സമർപ്പിക്കണം.
കൂടാതെ രജിസ്ട്രഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് രേഖകളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ, അപേക്ഷകനിൽ നിന്ന് പാൻ കാർഡിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിഡിപികൾക്ക് പാൻ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി മുതൽ ‘പാനിന്റെ’ വെരിഫികേഷൻ പ്രക്രിയ കോമൺ ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ ഫോം (സിഎഎഫ് )വഴി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഡിഡിപിയ്ക്ക് സാധിക്കും.

രേഖകളുടെ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയും, രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള സമയവും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി, ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അധികൃതരോട് ‘സ്വിഫ്റ്റ്’ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അനുമതിയും സെബി നിർദേശിച്ചു.

X
Top