ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച് ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: കമ്പനിയുടെ യാത്രാ ശൃംഖല പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള ഇൻബൗണ്ട് ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയും ഈസ് മൈ ട്രിപ്പും ധാരണാപത്രത്തിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ടൂറിസം അനുഭവങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ഈ സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കൂടാതെ, ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ്, സൗദി അറേബ്യയിലെ ഊർജ്ജസ്വലവും സമ്പന്നവുമായ സംസ്കാരം, അതുല്യമായ അനുഭവങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ സംരംഭങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും. 2008-ൽ നിഷാന്ത് പിറ്റി, റികാന്ത് പിറ്റി, പ്രശാന്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ കമ്പനിയാണ് ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ്, ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്, വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, അവധിക്കാല പാക്കേജുകൾ, ബസ് ബുക്കിംഗ്, വൈറ്റ് ലേബൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിക്ക് 8836 കോടി രൂപയുടെ വിപണി മൂല്യമുണ്ട്.

X
Top