പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

രുചി സോയയുടെ പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ 37.72 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 314.33 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള (PAT) ഏകികൃത ലാഭം 25.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 234.43 കോടി രൂപയായതായി രുചി സോയ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 4,838.5 കോടിയിൽ നിന്ന് 37.72 ശതമാനം ഉയർന്ന് 6,663.72 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ ത്രൈമാസത്തിലെ ഇബിഐടിഡിഎ 418.55 കോടി രൂപയായപ്പോൾ, ഇബിഐടിഡിഎ മാർജിൻ 6.27 ശതമാനമാണ്.
നാലാം പാദത്തിൽ 74.65 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി നേടിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. 2 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഒരു ഓഹരിക്ക് 5 രൂപയുടെ ആദ്യ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ച് കമ്പനി. റോയൽറ്റി ക്രമീകരണത്തിലും സ്ഥാപന വിഭാഗത്തിലും വിറ്റഴിച്ച ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡഡ് ബിസിനസ്സ് മാർച്ച് പാദത്തിൽ 4,848.87 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന കൈവരിച്ചതായും, ഇത് മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 72.12 ശതമാനം വരുമെന്നും രുചി സോയ പറഞ്ഞു.
ബിഎസ്ഇയിൽ കമ്പനയുടെ ഓഹരികൾ 0.87 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,104 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

X
Top