ജിഎസ്ടി ഇളവു നിഷേധം: പരാതിക്കു പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രംസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 17,000 കോടി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം; കേരളത്തിന് 773 കോടി ലഭിക്കുംകേന്ദ്ര നികുതിവരുമാനം ലക്ഷ്യം മറികടന്നേക്കുംരാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് താഴേക്ക്ബജറ്റ് കമ്മി കുറഞ്ഞത് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് താഴ്ത്താന്‍ കേന്ദ്രം

രുചി സോയയുടെ പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ 37.72 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 314.33 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള (PAT) ഏകികൃത ലാഭം 25.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 234.43 കോടി രൂപയായതായി രുചി സോയ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 4,838.5 കോടിയിൽ നിന്ന് 37.72 ശതമാനം ഉയർന്ന് 6,663.72 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ ത്രൈമാസത്തിലെ ഇബിഐടിഡിഎ 418.55 കോടി രൂപയായപ്പോൾ, ഇബിഐടിഡിഎ മാർജിൻ 6.27 ശതമാനമാണ്.
നാലാം പാദത്തിൽ 74.65 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി നേടിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. 2 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഒരു ഓഹരിക്ക് 5 രൂപയുടെ ആദ്യ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ച് കമ്പനി. റോയൽറ്റി ക്രമീകരണത്തിലും സ്ഥാപന വിഭാഗത്തിലും വിറ്റഴിച്ച ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡഡ് ബിസിനസ്സ് മാർച്ച് പാദത്തിൽ 4,848.87 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന കൈവരിച്ചതായും, ഇത് മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 72.12 ശതമാനം വരുമെന്നും രുചി സോയ പറഞ്ഞു.
ബിഎസ്ഇയിൽ കമ്പനയുടെ ഓഹരികൾ 0.87 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,104 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

X
Top