ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

എസ്‌ജിബികളുടെ അകാല റിഡീംഷന്റെ വില ഒരു യൂണിറ്റിന് 6,076 രൂപയായി ആർബിഐ നിശ്ചയിച്ചു

മുംബൈ : റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) നവംബർ 20 ന് അടയ്‌ക്കേണ്ട സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകളുടെ (എസ്‌ജിബി) അകാല റിഡീംഷന്റെ വില യൂണിറ്റിന് 6,076 രൂപ ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

“2022 നവംബർ 20-ന് അടയ്‌ക്കേണ്ട അകാല റിഡീംഷൻ വില, 2023 നവംബർ 15, 16, 17 എന്നീ മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്വർണ്ണ വിലയുടെ ശരാശരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എസ്‌ജിബി-യുടെ യൂണിറ്റിന് 6,076 രൂപ ആയിരിക്കും,”ആർബിഐ പറഞ്ഞു.

എസ്‌ജിബി-കൾ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളാണ്. നിക്ഷേപകർ ഇഷ്യൂ വില പണമായി നൽകണം, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബോണ്ടുകൾ പണമായി റിഡീം ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ആർബിഐയാണ് ബോണ്ട് ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നത്.

2016 ജനുവരി 14-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച എസ്‌ജിബി-യെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, അത്തരം സ്വർണ്ണ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യു ചെയ്ത തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം വർഷത്തിന് ശേഷം പലിശ നൽകേണ്ട തീയതിയിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

X
Top