എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യംകേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍

ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച് പിടിസി ഇന്ത്യ

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പവർ മാർക്കറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ലായനികളുടെ സംയുക്ത വികസനത്തിനായി നോർവീജിയൻ എനർജി കമ്പനിയായ ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റ് എഎസ്എയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ച് പിടിസി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. ധാരണാപത്രത്തിന് കീഴിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിനായി പിടിസിയും ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും. വികസനത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ പരിഹാരങ്ങൾക്കായുള്ള സാധ്യതാ പഠനങ്ങളും, പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്ത് ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒരു ‘സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ്’ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും.

രാജ്യത്തിൻറെ അറ്റ-പൂജ്യം പ്രതിബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റാൻ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് തങ്ങൾ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നതായി പിടിസി ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

X
Top