ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച് പിടിസി ഇന്ത്യ

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പവർ മാർക്കറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ലായനികളുടെ സംയുക്ത വികസനത്തിനായി നോർവീജിയൻ എനർജി കമ്പനിയായ ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റ് എഎസ്എയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ച് പിടിസി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. ധാരണാപത്രത്തിന് കീഴിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിനായി പിടിസിയും ഗ്രീൻസ്റ്റാറ്റും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും. വികസനത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ പരിഹാരങ്ങൾക്കായുള്ള സാധ്യതാ പഠനങ്ങളും, പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്ത് ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒരു ‘സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ്’ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും.

രാജ്യത്തിൻറെ അറ്റ-പൂജ്യം പ്രതിബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റാൻ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് തങ്ങൾ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നതായി പിടിസി ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

X
Top