ജിഎസ്ടി ഇളവു നിഷേധം: പരാതിക്കു പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രംസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 17,000 കോടി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം; കേരളത്തിന് 773 കോടി ലഭിക്കുംകേന്ദ്ര നികുതിവരുമാനം ലക്ഷ്യം മറികടന്നേക്കുംരാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് താഴേക്ക്ബജറ്റ് കമ്മി കുറഞ്ഞത് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് താഴ്ത്താന്‍ കേന്ദ്രം

ഹെൽത്ത്-ടെക് സ്ഥാപനമായ ലൈബ്രേറ്റിനെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ

ന്യൂഡെൽഹി: തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വെളിപ്പെടുത്താത്ത തുകയ്ക്ക് ഹെൽത്ത്-ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ലൈബ്രേറ്റിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറായ പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ. 2021-ൽ യൂണികോൺ ആയി മാറിയ പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 800-ലധികം ആശുപത്രികളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ വിപുലമായ ദ്വിതീയ പരിചരണ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നൽകുന്നു. ലൈബ്രേറ്റിന്റെ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഓൺലൈൻ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനങ്ങൾ വഴി തങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് പ്രാഥമിക പരിചരണം നൽകാൻ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ അറിയിച്ചു. ഇനിയും തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കലുകൾ നടത്തുമെന്നും, സമാനമായ ഏറ്റെടുക്കലുകൾ ഹെൽത്ത്‌കെയർ ഡെലിവറി ആസ്തികൾ ഏകീകരിക്കാനും വളർത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ പറഞ്ഞു.

2014-ൽ സ്ഥാപിതമായ ലൈബ്രേറ്റ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 300,000-ലധികം ഡോക്ടർമാരുമായി ഉപയോക്താക്കളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. പ്രതിവർഷം 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുമായി തങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

X
Top