2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

ഹെൽത്ത്-ടെക് സ്ഥാപനമായ ലൈബ്രേറ്റിനെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ

ന്യൂഡെൽഹി: തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വെളിപ്പെടുത്താത്ത തുകയ്ക്ക് ഹെൽത്ത്-ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ലൈബ്രേറ്റിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറായ പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ. 2021-ൽ യൂണികോൺ ആയി മാറിയ പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 800-ലധികം ആശുപത്രികളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ വിപുലമായ ദ്വിതീയ പരിചരണ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നൽകുന്നു. ലൈബ്രേറ്റിന്റെ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഓൺലൈൻ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനങ്ങൾ വഴി തങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് പ്രാഥമിക പരിചരണം നൽകാൻ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ അറിയിച്ചു. ഇനിയും തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കലുകൾ നടത്തുമെന്നും, സമാനമായ ഏറ്റെടുക്കലുകൾ ഹെൽത്ത്‌കെയർ ഡെലിവറി ആസ്തികൾ ഏകീകരിക്കാനും വളർത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രിസ്റ്റിൻ കെയർ പറഞ്ഞു.

2014-ൽ സ്ഥാപിതമായ ലൈബ്രേറ്റ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 300,000-ലധികം ഡോക്ടർമാരുമായി ഉപയോക്താക്കളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. പ്രതിവർഷം 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുമായി തങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

X
Top