2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

151 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി പിരാമൽ എന്റർപ്രൈസസ്

മുംബൈ: മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 151 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി പിരമൽ എന്റർപ്രൈസസ് (പിഇഎൽ) , മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 510 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നിവയിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഗ്രൂപ്പിന് മുൻ വർഷത്തെ ഇതേകാലയളവിൽ 218 കോടി രൂപയുടെ നികുതി ആഘാതം ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ ഇത് 24 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പ്രസ്തുത പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 23 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4,401 കോടി രൂപയായി.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച 12 മാസ കാലയളവിൽ 14,713 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ പിരാമൽ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അറ്റാദായം 41% ഉയർന്ന് 1,999 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഒരു ഓഹരിക്ക് 33 രൂപ ലാഭവിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആസ്തി (AUM) 33% ഉയർന്ന് 65,185 കോടി രൂപയായി, അതേസമയം മൊത്തത്തിലുള്ള ലോൺ ബുക്കിലെ റീട്ടെയിൽ വിഹിതം 36% ആയി ഉയർന്നു. റീട്ടെയിൽ ലോൺ ബുക്ക് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 306% ഉയർന്ന് 21,552 കോടി രൂപയായപ്പോൾ, 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനി 1.32 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വന്തമാക്കി.

X
Top