ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യുഐപി വഴി 4,500 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചുഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ച കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ പരിവർത്തന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിനാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 600 ബില്യൺ ഡോളർ കടന്നു2047ഓടെ ഇന്ത്യ 30 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറുമെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ2.5 ദശലക്ഷം ടൺ എഫ്‌സിഐ ഗോതമ്പ് അധികമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ സെക്രട്ടറി

8,859 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം നേടി ഒഎൻജിസി

മുംബൈ: മാർച്ച് പാദത്തിലെ അറ്റാദായത്തിൽ 31.5 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഒഎൻജിസി). ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതേ കാലയളവിൽ നേടിയ 6,733.97 കോടി രൂപയെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ കമ്പനി 8,859.54 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടി. അതേപോലെ, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2021 ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിലെ 21,188.91 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 34,497.24 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒഎൻജിസി 40,305 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് അറ്റാദായം നേടി. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത് 11,246.44 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
എച്ച്‌പിസിഎൽ, ഒഎൻജിസി വിദേശ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയ സബ്‌സിഡിയറികൾ നേടിയ അറ്റാദായം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം മാർച്ച് പാദത്തിൽ 12,061.44 കോടി രൂപയായും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 49,294.06 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. ഇത് 2021 ജനുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ 10,963.04 കോടി രൂപയും 2020-21 ൽ 21,360.25 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു.

X
Top