സംസ്ഥാനത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ ആവേശം2025ൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ മറികടക്കുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ധനകാര്യ അച്ചടക്കം: ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് ഐഎംഎഫ്കടപ്പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിന്മാറ്റംവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ ഇടിവ്

8,859 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം നേടി ഒഎൻജിസി

മുംബൈ: മാർച്ച് പാദത്തിലെ അറ്റാദായത്തിൽ 31.5 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഒഎൻജിസി). ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതേ കാലയളവിൽ നേടിയ 6,733.97 കോടി രൂപയെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ കമ്പനി 8,859.54 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടി. അതേപോലെ, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2021 ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിലെ 21,188.91 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 34,497.24 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒഎൻജിസി 40,305 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് അറ്റാദായം നേടി. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത് 11,246.44 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
എച്ച്‌പിസിഎൽ, ഒഎൻജിസി വിദേശ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയ സബ്‌സിഡിയറികൾ നേടിയ അറ്റാദായം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം മാർച്ച് പാദത്തിൽ 12,061.44 കോടി രൂപയായും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 49,294.06 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. ഇത് 2021 ജനുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ 10,963.04 കോടി രൂപയും 2020-21 ൽ 21,360.25 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു.

X
Top