എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യംകേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍

15 മെഗാവാട്ട് സോളാർ ശേഷിയുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് എൻടിപിസി

ഡൽഹി: ഗുജറാത്തിലെ കവാസ് സോളാർ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻടിപിസിയുടെ 15 മെഗാവാട്ട് സോളാർ ശേഷിയുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സൂറത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കവാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 56 മെഗാവാട്ട് കവാസ് സോളാർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ശേഷിയെന്ന് എൻടിപിസി റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു. കവാസിലെ 56 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പിവി പ്രോജക്റ്റിൽ 15 മെഗാവാട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗ കപ്പാസിറ്റി 15.06.2022 ന് 00:00 മണി മുതൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതോടെ എൻടിപിസിയുടെ ഏകികൃത സ്ഥാപിത വാണിജ്യ ശേഷി 54,666.68 മെഗാവാട്ടും, എൻടിപിസിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിത വാണിജ്യ ശേഷി 69,031.68 മെഗാവാട്ടുമായി മാറി. വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കമ്പനിയാണ് എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡ്.

X
Top