കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 21 ശതമാനം വളർച്ചയുമായി എൻടിപിസി

മുംബൈ: ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ 21.7 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 104.4 ബില്യൺ യൂണിറ്റിന്റെ (ബിയു) വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു. എൻടിപിസി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള പാദത്തിൽ 104.4 BU ജനറേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച 85.8 BU-ൽ നിന്ന് 21.7 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2022 ജൂണിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം 34.8 BU ആയിരുന്നു, 2021 ജൂണിലെ 26.9 BU നെ അപേക്ഷിച്ച് 29.3 ശതമാനം കൂടുതലാണ്, ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനവും നിലവിലെ വർഷത്തിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയിലെ വർദ്ധനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 94.2 ശതമാനം പ്ലാന്റ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച താപവൈദ്യുത നിലയമാണ് ഒറീസയിലെ എൻടിപിസി താൽച്ചർ കനിഹ (3000 MW). എൻ‌ടി‌പി‌സി കൽക്കരി സ്റ്റേഷനുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ലോഡ് ഫാക്ടർ 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ 80 ശതമാനമായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 69 ശതമാനമായിരുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന പ്രവർത്തന മികവിന്റെയും എൻ‌ടി‌പി‌സിയുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യമാണ് എന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം, ഇ-മൊബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ എൻടിപിസി അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനുപുറമെ, ജലം, കാറ്റ്, സൗരോർജ്ജം, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ലായനികൾ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധവും ഹരിതവുമായ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എൻടിപിസി വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 23 കൽക്കരി അധിഷ്‌ഠിതവും ഏഴ് വാതക അധിഷ്‌ഠിതവും ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും 19 പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികളുമുള്ള കമ്പനിയുടെ മൊത്തം സ്ഥാപിത ശേഷി 69,134.20 മെഗാവാട്ട് ആണ്. 

X
Top