ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ലോൺ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ പിഴ പലിശ ഇല്ല

മുംബൈ: ആർബിഐയുടെ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ബാങ്കുകൾക്ക് ഇനി വായ്പാ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയാൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പിഴ പലിശ ഈടാക്കാൻ ആകില്ല. ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതലാണിത്.

ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ ബോർഡുകൾ അംഗീകരിച്ച തുക ഇപ്പോൾ പിഴപ്പലിശയായി ഈടാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇതിനാകില്ല.

ബാങ്കുകൾ, ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ, വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാകും. ലോൺ എടുക്കുന്നവർ തിരിച്ചടവ് തുകയിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തുമ്പോഴാണ് പിഴ പലിശ ഈടാക്കുക.

ബാങ്കുകളുടെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വായ്പാ സംവിധാനം നീതിപൂർണമാക്കാനുമാണ് ആർബിഐ പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്, കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനുള്ള മാർഗമായി ബാങ്കുകൾ ഇതിനെ കാണരുതെന്നാണ് ആർബിഐ നിർദേശം.

ലോണുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന ചാർജുകൾ സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നും വായ്പാ കുടിശിക മുടങ്ങിയാൽ ഉപാധികളോടെ പിഴ ഈടാക്കാമെങ്കിലും ഇതിനുമേൽ കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കാൻ ആകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പറയുന്നു.

പിഴ തുക ന്യായമായതായിരിക്കണം.തുക വായ്പയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടവ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം.

ഇതിൽ പക്ഷപാതങ്ങൾ പാടില്ല. ഹോംലോൺ, കാർ ലോൺ, ഗോൾഡ് ലോൺ എന്നിവ പോലുള്ള ലോണുകൾക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാകും.

ആധാരം തിരികെ നൽകണം
അതുപോലെ ലോൺ എടുത്തവർ തുക മുഴുവൻ തിരിച്ചടച്ചാൽ 30 ദിവസത്തിനകം എല്ലാ രേഖകളും തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന് ബാങ്കുകളോടും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആർബിഐ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രോപ്പർട്ടി രേഖകൾ വിട്ടുനൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായാൽ ബാങ്കുകൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് ആർബിഐയുടെ നിർദേശം.. പരാതിക്കാരന് പ്രതിദിനം 5,000 രൂപ വീതമാണ് നൽകേണ്ടി വരിക.

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ രേഖകൾ തിരിച്ചുനൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

X
Top