ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ : നിർമല സീതാരാമൻനവംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവളര്‍ച്ചാ അനുമാനം 7 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തി ആർബിഐ; റിപ്പോ 6.50% തന്നെയായി നിലനിർത്തിഇത്തവണ സമ്പൂർണ ബജറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല; അവതരിപ്പിക്കുക വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്ടെലികോം മേഖലയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 80,899 കോടി രൂപയിലെത്തി

ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റുമായി കൈകോർത്ത് കൈനറ്റിക് ഗ്രീൻ എനർജി

ചെന്നൈ: കമ്പനിയുടെ ഇവി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള മുരുഗപ്പ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സേവന വിഭാഗമായ ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡുമായി (ചോല) പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കൈനറ്റിക് ഗ്രീൻ എനർജി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോലയുമായി പ്രാരംഭ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി അറിയിച്ചു. പുതിയ വിപണികളിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കാനാണ് ഈ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇവി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഈ പങ്കാളിത്തം ഇവി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടവ് കഴിവുകൾക്കും യോജിച്ചതും ലളിതവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കമ്പനിയെ പ്രാപ്തരാക്കും.

അതേസമയം, ഈ സഖ്യത്തിന് കീഴിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉപഭോക്താക്കളായിരിക്കുമെന്നും, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 1,145-ലധികം ശാഖകളുടെ ശക്തമായ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃത സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി പറഞ്ഞു. 

X
Top