ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാ പ്രവചനം ഉയര്‍ത്തി യുഎന്‍വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം: ഭൂഗർഭ തീവണ്ടിപ്പാതയുടെ ഡിപിആറിന് അംഗീകാരമായികൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്

പുനരുപയോഗ ഉർജ്ജത്തിനായി 10,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കാൻ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ

മുംബൈ: കാർബൺ കാൽപ്പാട് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, താപവൈദ്യുതിക്കും മറ്റ് ഹരിത സംരംഭങ്ങൾക്കും പകരമായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ 10,000 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ചെയർമാൻ സജ്ജൻ ജിൻഡാൽ പറഞ്ഞു. വിവിധ ഉരുക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ നിലവിൽ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചാണ് താപവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. താപവൈദ്യുതിക്ക് പകരമായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഇന്ധന നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വിന്യാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി തങ്ങൾ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് സജ്ജൻ ജിൻഡാൽ പറഞ്ഞു.

ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ ഇതിനകം 1 ഗിഗാവാട്ട് (GW) പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിനായി കരാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ 225 മെഗാവാട്ട് 2022 ഏപ്രിലിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായതായും, ബാക്കി ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ജിൻഡാൽ പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ വിജയനഗർ പ്ലാന്റിന്റെ വിപുലീകരണം 12 എംടിപിഎയിൽ നിന്ന് 19.5 എംടിപിഎയായി വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാപെക്‌സ് വില ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങളേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതികൾ, പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഉപയോഗം, പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഇൻ-ക്ലാസ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, അനുബന്ധ CO2 ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. 

X
Top