4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി

ദില്ലി: കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്. പ്രതിവർഷം 1,500 മുതൽ 2,000 വരെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി. അടുത്ത അഞ്ച വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശൃംഖല ഇരട്ടിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ ശശിധർ ജഗദീശൻ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന് 6,000 ശാഖകളുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും 1,500 മുതൽ 2,000 വരെ ശാഖകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകും. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയെ മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്നും അത് വർധിപ്പിക്കാനാണ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ശശിധർ ജഗദീശൻ പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ, ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷനും (എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി) അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കും തങ്ങളുടെ ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലയനം 15 മുതൽ 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് അതിന്റെ അറ്റാദായത്തിൽ ഏകദേശം 19 ശതമാനം വളർച്ച നേടി. 36,961 കോടി രൂപയാണ് ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം.

X
Top