ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

പ്രകൃതിദത്ത റബറിന്‍റെ ഉത്പാദനത്തില്‍ വളര്‍ച്ച

കോട്ടയം: പ്രകൃതിദത്ത റബറിന്‍റെ ഉത്പാദനത്തില്‍ രാജ്യത്ത് 8.3 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടി. ഹെക്ടര്‍പ്രതിയുള്ള ഉത്പാദനത്തിലും നേട്ടമുണ്ടായി. 2022-23ല്‍ രാജ്യത്തെ റബർ ഉത്പാദനം 839,000 മെട്രിക് ടണ്‍ ആയിരുന്നു.

1482 കിലോഗ്രാമാണ് 2022-23ലെ ഹെക്ടര്‍പ്രതിയുള്ള ഉത്പാദനം. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇത് 1472 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു. റബർ ഉപയോഗം 9 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയോടെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തുടരുന്നു. 13,50,000 മെട്രിക് ടണ്ണായിരുന്നു 2022-23ലെ ഉപയോഗം.

മുന്‍ വര്‍ഷം ഇത് 12,38,000 മെട്രിക് ടണ്‍ ആയിരുന്നു. റബർ ഉപയോഗത്തിൽ ടയര്‍മേഖല 4.8 ശതമാനവും ടയറിതരമേഖല 20.4 ശതമാനവും വളര്‍ച്ച നേടി.

രാജ്യത്തെ മൊത്തം റബർ ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 70.3 ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ടയര്‍നിര്‍മാണമേഖലയിലാണ്.

X
Top