എംപിസി യോഗം തുടങ്ങിസേവന മേഖല വികാസം മൂന്നുമാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് വില്‍പന തുടങ്ങി, ഈമാസം 12 വരെ ലഭ്യമാകുംഇന്ത്യ വിലക്കയറ്റത്തെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; രാജ്യം കാഴ്ചവച്ചത് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളേക്കാളും മികച്ച പ്രകടനംപ്രതിദിന ഇന്ധന വിലനിർണയം വൈകാതെ പുനരാരംഭിച്ചേക്കും

1,068 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം നേടി ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസ്

ന്യൂഡൽഹി: മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 122.41 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,068.03 കോടി രൂപയിൽ എത്തിയതായി ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് അറിയിച്ചു. നിർത്തലാക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 4,394.25 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 45.10 ശതമാനം വർധിച്ച് 6,376.39 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് പ്രത്യേക ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 10 രൂപയുടെ വിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു. ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിലെ പല കമ്പനികളുടെയും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസ്.
ഏകീകൃത അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 4,070.46 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു, മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 2,616.64 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ 24,401.45 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 28,811.39 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

X
Top