4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഫീനിക്സ് മിൽസിന്റെ സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ 400 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ജിഐസി

ഡൽഹി: ദി ഫീനിക്സ് മിൽസിന്റെ മൂന്ന് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 400 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച്‌ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരി സ്വകാര്യ പ്ലേസ്‌മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തമാക്കി സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റിന്റെ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടായ ജിഐസി. ഇതോടെ കമ്പനികളിലെ ഇവരുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 1,511 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം മിക്സഡ്-ഉപയോഗ വികസനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ജിഐസിയും ഫീനിക്സ് മിൽസും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിക്ഷേപം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, മൊത്തം 1,111 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഫീനിക്സ് മിൽസിന്റെ 5,500 കോടി രൂപയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഏകദേശം 26.44% ഇക്വിറ്റി ഓഹരി ജിഐസി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ നിക്ഷേപത്തോടെ, ഈ ഓരോ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിലും സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് എന്റിറ്റിയുടെ ഓഹരി 32.90% ആയി ഉയർന്നപ്പോൾ ബാക്കി 67.10% ഓഹരി ഫീനിക്സ് മിൽസിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഫീനിക്‌സ് മിൽസിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഓഫ്‌ബീറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഒഡിപിഎൽ), ഗ്രേസ്‌വർക്ക്സ് റിയൽറ്റി ആൻഡ് ലെഷർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ജിആർഎൽപിഎൽ), വാമോന ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (വിഡിപിഎൽ) എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 219 കോടി, 149 കോടി, 31 കോടി എന്നിങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം ലഭിച്ചു.

ഈ ഇടപാടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ മുംബൈയിലെയും പൂനെയിലെയും പ്രധാന ഉപഭോഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3.7 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി റീട്ടെയിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മിക്സഡ്-ഉപയോഗ വികസനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാന മാളുകളും, മൂന്ന് വാണിജ്യ ആസ്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൊത്തം 3.7 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയുടെ വികസന പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ, ഏകദേശം 2.3 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി റീട്ടെയിൽ ആസ്തികളും 1.4 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ഓഫീസ് പ്രോപ്പർട്ടികളുമാണ്.

X
Top