പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

ദിവിസ് ലാബ്‌സിന്റെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായത്തിൽ 78 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

ന്യൂഡൽഹി: മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 78.20 ശതമാനം വർധിച്ച് 894.64 കോടി രൂപയിലെത്തിയാതായി ദിവിസ് ലബോറട്ടറീസ് തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 502.02 രൂപയായിരുന്നു. വിശകലന വിദഗ്ദ്ധരുടെ പ്രചനങ്ങളെ മറികടന്ന് കൊണ്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് സ്ഥാപനം കാഴ്ചവെച്ചത്. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 1788.19 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 40.83 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2518.44 കോടി രൂപയായി.
2021-22 വർഷത്തിൽ, കമ്പനി 934.56 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ആസ്തി മൂലധനമാക്കി മാറ്റിയതായും, വർഷാവസാനത്തിൽ 469.93 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും ദിവിസ് ലാബ്സ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2022 മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 29 ശതമാനം വളർച്ച പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി മുൻ വർഷത്തെ 7,032 കോടിയിൽ നിന്ന് 9,074 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത മൊത്ത വരുമാനം നേടി. അതേപോലെ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം മുൻ വർഷത്തെ 1,984 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,960 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു.
സജീവ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ചേരുവകളുടെയും (എപിഐ) ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളുടെയും നിർമ്മാതാവായ ഒരു ഇന്ത്യൻ മൾട്ടിനാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനിയാണ് ദിവിസ് ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ്. വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് ദിവിസ് ലബോറട്ടറീസ്.

X
Top