15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ഐപിഓ വഴി 12 കമ്പനികൾ ഏകദേശം 9,000 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു

ന്യൂ ഡൽഹി : ഈ മാസം നടന്ന പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ 12 കമ്പനികൾ 8,931.69 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. 2023 ഡിസംബറിൽ 12 കമ്പനികൾ അവരുടെ ഐ‌പി‌ഒകളുമായി വിപണിയിലെത്തി.

മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ, മോട്ടിസൺസ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ്, സൂരജ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് എന്നിവ ചൊവ്വാഴ്ച ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ക്രെഡോ ബ്രാൻഡുകൾ, ഹാപ്പി ഫോർജിംഗ്‌സ്, ആർബിസെഡ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ് എന്നിവ ബുധനാഴ്ചയാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഈ മാസം ആദ്യം, ഡോംസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫ്ലെയർ, ഇന്ത്യ ഷെൽട്ടർ ഫിനാൻസ്, ഐനോക്സ് സിവിഎ എന്നിവ ഓഹരികളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതേസമയം ആസാദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരം ആരംഭിക്കും.

ഐപിഒയിലൂടെ 570 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച ഇന്നോവ ക്യാപ്‌ടാബിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഐപിഒ വഴി ഡോംസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 1,200 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലെയർ 593 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യ ഷെൽട്ടർ ഫിനാൻസ് 1,200 കോടി രൂപയും നേടി. ഐനോക്‌സ് സിവിഎ 1,459.32 കോടി രൂപയും മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിനിന്റെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പന 960 കോടി രൂപയുമാണ്.

മോട്ടിസൺസ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ് [151 കോടി രൂപ],സൂരജ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് (400 കോടി രൂപ), ക്രെഡോ ബ്രാൻഡ്‌സ് (549.77 കോടി രൂപ), ഹാപ്പി ഫോർജിംഗ്‌സ് (1,008.6 കോടി രൂപ), ആർബിസെഡ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ് (100 കോടി രൂപ), ആസാദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (74 കോടി രൂപ) എന്നിവയും സമാഹരിച്ചു. ഈ 12 സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് 8,931.69 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി വിശകലനം പറയുന്നു.

X
Top