കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നികുതി ഇളവ് പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ആഭ്യന്തര എയര്‍ലൈന്‍ വിപണിബജറ്റിൽ ഇടത്തരക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സൂചനകൾകൊല്ലം തീരത്തെ ഇന്ധന പര്യവേക്ഷണം ഡ്രില്ലിങ് ഘട്ടത്തിലേക്ക്വ​ധ​വ​നി​ൽ പുതിയ തുറമുഖത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

മത്തിയുടെ ജനിതകരഹസ്യം കണ്ടെത്തി സിഎംഎഫ്ആർഐ

കൊച്ചി: സമുദ്രമത്സ്യ ജനിതക പഠനത്തില് നിര്ണായക ചുവടുവെയ്പുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആര്ഐ).

കേരളീയരുടെ ഇഷ്ടമത്സ്യമായ മത്തിയുടെ ജനിതകഘടനയുടെ (ജീനോം) സമ്പൂര്ണ ശ്രേണീകരണമെന്ന അപൂര്വനേട്ടമാണ് സിഎംഎഫ്ആര്ഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലാദ്യമായാണ് ഒരു കടല് മത്സ്യത്തിന്റെ ജനിതകഘടന കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന് സമുദ്രമത്സ്യ മേഖലയിലെ നാഴികക്കല്ലാണിതെന്ന് സിഎംഎഫ്ആര്ഐ ഡയറക്ടര് ഡോ.എ ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.

മത്തിയുടെ ഫലപ്രദമായ പരിപാലനത്തിന് ഏറെ സഹായകരമാകുന്നതാണ് ഈ ജനിതകരഹസ്യം. അവയുടെ പൂര്ണമായ ജീവശാസ്ത്രം, പരിണാമം എന്നിവ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാകും.

ഇത് മത്തിയുടെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും കൂടുതല് എളുപ്പമാക്കും.

X
Top