ജിഎസ്ടി ഇളവു നിഷേധം: പരാതിക്കു പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രംസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 17,000 കോടി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം; കേരളത്തിന് 773 കോടി ലഭിക്കുംകേന്ദ്ര നികുതിവരുമാനം ലക്ഷ്യം മറികടന്നേക്കുംരാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് താഴേക്ക്ബജറ്റ് കമ്മി കുറഞ്ഞത് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് താഴ്ത്താന്‍ കേന്ദ്രം

ബിപിസിഎല്ലിന്റെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായത്തിൽ 82 ശതമാനം ഇടിവ്

ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിപിസിഎൽ) മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 82.16 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 2,130.53 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 11,948.32 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം, ബിപിസിഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 98,763.80 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 25.09 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,23,550.93 കോടിയായി. കോർപ്പറേഷന്റെ ശരാശരി ഗ്രോസ് റിഫൈനിംഗ് മാർജിൻ (GRM) 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിൽ ബാരലിന് 9.09 ഡോളർ ആയിരുന്നു. ഈ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി വിൽപ്പന 11.82 MMT ആയിരുന്നപ്പോൾ, കയറ്റുമതി വിൽപ്പന 0.78 MMT ആയിരുന്നു.
2021 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ 38.74 എംഎംടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ മാർക്കറ്റ് വിൽപ്പന 42.51 എംഎംടിയാണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഒരു ഓഹരിക്ക് 6 രൂപ അന്തിമ ലാഭവിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു.

X
Top