മന:പൂര്‍വ്വം വരുത്തിയ വായ്പ കുടിശ്ശിക 88435 കോടി രൂപയായിആര്‍ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ നിയമനത്തിന് ധനമന്ത്രാലയം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുജനുവരിയില്‍ 51 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 1050 കോടി റീട്ടെയ്ല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പെയ്മന്റുകള്‍പെയ്മന്റ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്രവത്ക്കരിക്കണം – ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ്‌വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം മൂന്നുമാസത്തെ താഴ്ചയില്‍

ബിപിസിഎല്ലിന്റെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായത്തിൽ 82 ശതമാനം ഇടിവ്

ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിപിസിഎൽ) മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 82.16 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 2,130.53 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 11,948.32 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം, ബിപിസിഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 98,763.80 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 25.09 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,23,550.93 കോടിയായി. കോർപ്പറേഷന്റെ ശരാശരി ഗ്രോസ് റിഫൈനിംഗ് മാർജിൻ (GRM) 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിൽ ബാരലിന് 9.09 ഡോളർ ആയിരുന്നു. ഈ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി വിൽപ്പന 11.82 MMT ആയിരുന്നപ്പോൾ, കയറ്റുമതി വിൽപ്പന 0.78 MMT ആയിരുന്നു.
2021 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ 38.74 എംഎംടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ മാർക്കറ്റ് വിൽപ്പന 42.51 എംഎംടിയാണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഒരു ഓഹരിക്ക് 6 രൂപ അന്തിമ ലാഭവിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു.

X
Top