ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

ബിപിസിഎല്ലിന്റെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായത്തിൽ 82 ശതമാനം ഇടിവ്

ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിപിസിഎൽ) മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 82.16 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 2,130.53 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 11,948.32 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം, ബിപിസിഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 98,763.80 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 25.09 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,23,550.93 കോടിയായി. കോർപ്പറേഷന്റെ ശരാശരി ഗ്രോസ് റിഫൈനിംഗ് മാർജിൻ (GRM) 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിൽ ബാരലിന് 9.09 ഡോളർ ആയിരുന്നു. ഈ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി വിൽപ്പന 11.82 MMT ആയിരുന്നപ്പോൾ, കയറ്റുമതി വിൽപ്പന 0.78 MMT ആയിരുന്നു.
2021 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ 38.74 എംഎംടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ മാർക്കറ്റ് വിൽപ്പന 42.51 എംഎംടിയാണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഒരു ഓഹരിക്ക് 6 രൂപ അന്തിമ ലാഭവിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു.

X
Top