4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അവതരിപ്പിച്ച്‌ ബജാജ് അലയൻസ്

ന്യൂഡൽഹി: ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സമാരംഭിച്ച്‌ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്, ഇത് ഒരു പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ആസൂത്രിതവും അടിയന്തിരവുമായ ചികിത്സയ്ക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നമാണ്. പോളിസി ഹോൾഡർമാർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത ക്ലെയിം അനുഭവം നൽകുന്നതിന് ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് അലയൻസ് പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ചു. ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ₹37,50,000 മുതൽ ₹3,75,00,000 വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ഇൻഷുറൻസ് തുകയിൽ ഒന്നാണ്. ഉൽപ്പന്നം രണ്ട് പ്ലാനുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. അവ യഥാക്രമം ‘ഇംപീരിയൽ പ്ലാൻ’, ‘ഇംപീരിയൽ പ്ലസ് പ്ലാൻ’ എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ ഇംപീരിയൽ പ്ലസ് പ്ലാൻ അന്തർദേശീയവും ആഭ്യന്തരവുമായ കവറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഇത് ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുകയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന വേരിയന്റാണ്.

‘ഇംപീരിയൽ പ്ലാൻ’, ‘ഇംപീരിയൽ പ്ലസ് പ്ലാൻ’ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗാർഹിക കവർ ഇൻ-പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചികിത്സ, ആംബുലൻസ് (എയർ, റോഡ്), ലിവിംഗ് ഡോണർ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ എന്നിവ പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ ആശുപത്രിക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ കവർ ഡെന്റൽ കവർ (ഓപ്ഷണൽ), ഇൻബിൽറ്റ് ഒപിഡി കവർ, ഇൻ-പേഷ്യന്റ് ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫീച്ചറുകളും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ പുതുക്കൽ സൈക്കിളിലും ഈ കവറുകൾ ഇൻ-ബിൽറ്റ് വാർഷിക പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ പരിശോധന നൽകുന്നു. ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ്, റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ, അർദ്ധവാർഷിക, വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഇഎംഐ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പ്രീമിയം ₹39,432 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 

X
Top