ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

ആലിബാബയും ആന്റ്ഫിനും പേടിഎം മാളിലെ ഓഹരികൾ 42 കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു

ഡൽഹി: ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ആലിബാബയും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ആന്റ്ഫിനും പേടിഎം മാളിലെ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഓഹരികളും 42 കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതായി റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറയുന്നു. ഈ ഇടപാടോടെ പേടിഎം മാളിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 103 കോടി രൂപയായി. ഇതോടെ, ആലിബാബയുടെ 28.34 ശതമാനം ഓഹരികളും ആന്റ്ഫിൻ (നെതർലാൻഡ്‌സ്) കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന 14.98 ശതമാനം ഓഹരികളും പേടിഎം മാളിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ പേടിഎം ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വാങ്ങി.
ആലിബാബ, ആൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ, സോഫ്റബാങ്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പേടിഎം മാൾ ഏകദേശം 800 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പേടിഎം മാൾ തയ്യാറായില്ല.

X
Top