4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിനെ കട രഹിതമാക്കുമെന്ന്; എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ

ന്യൂഡൽഹി: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബിസിനസിനസായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ലാഭക്ഷമത പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ അറ്റ ​​കടം പൂജ്യത്തിനടുത്തെത്തിക്കുമെന്നും ടാറ്റ സൺസ് ആൻഡ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ചെയർമാനായ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ കമ്പനിയുടെ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ലാഭ ക്ഷമതയിൽ ലിസ്‌റ്റഡ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ കുട്ടത്തിൽ ടാറ്റ മോട്ടോർസ് പിന്നിലാണ്. ടിസിഎസ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ടൈറ്റൻ എന്നിവയുടെ റെക്കോർഡ് ലാഭവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് 1,032 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ ​​നഷ്ടമാണ്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ അറ്റ ​​നഷ്ടം 11,441 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പ്രാഥമികമായി ബ്രിട്ടീഷ് അനുബന്ധ കമ്പനിയായ ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (ജെഎൽആർ) വാഹനങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ വിൽപ്പന കാരണമാണ് കമ്പനി ഈ നഷ്ട്ടം നേരിട്ടത്. കൂടാതെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ അറ്റ ​​കടം 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 19 ശതമാനം ഉയർന്ന് 48,679 കോടി രൂപയായി. ഈ കാലയളവിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ സൗജന്യ പണമൊഴുക്ക് (ഓട്ടോമോട്ടീവ്) 9,472 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം,  2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എച്ച് 2-ൽ 11,916 കോടി രൂപയുടെ പോസിറ്റീവ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ (ഓട്ടോമോട്ടീവ്) ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് ശക്തമായ തുടർച്ചയായ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രകടമാക്കി.

വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും, പണപ്പെരുപ്പവും കമ്പനിയുടെ മാർജിനുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 1,879 കോടി രൂപയുടെ ശക്തമായ സൗജന്യ പണമൊഴുക്ക് ബിസിനസ് കൈവരിച്ചതായും, മത്സരാധിഷ്ഠിത വളർച്ചയിലേക്കും പണപ്പെരുപ്പം സ്ഥിരതയിലേക്കും തിരിച്ചെത്തുന്നതിനാൽ ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ ലാഭക്ഷമത പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു.

X
Top