സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽമേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്

600 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഓർഡറുകൾ നേടി വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ

മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലും യുഎസ്എയിലും നിന്ന് 47,000 മെട്രിക് ടൺ എണ്ണ, വാതക, ജല മേഖലയിലുടനീളം പൈപ്പ്‌ലൈൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 600 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഓർഡറുകൾ സ്വന്തമാക്കിയതായി അറിയിച്ച് വെൽസ്‌പൺ കോർപ്പറേഷൻ. കൂടാതെ, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു പൈപ്പ്‌ലൈൻ പ്രോജക്റ്റിനായിയുള്ള പൈപ്പുകളുടെയും ബെൻഡുകളുടെയും വിതരണവും ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 19,700 മെട്രിക് ടൺ പൈപ്പുകളും 180 ബെൻഡുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അഭിമാനകരമായ ഓർഡറാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് വെൽസ്‌പൺ പറഞ്ഞു. ഈ കയറ്റുമതി ഓർഡർ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ജാറിലെ കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കും.

ലോകത്തിലെ വലിയ വ്യാസമുള്ള ലൈൻ പൈപ്പ്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.  പൈപ്പുകൾക്ക് പുറമെ കമ്പനി അധികമായിയുള്ള കോട്ടിംഗ്, ബെൻഡിംഗ്, ഡബിൾ ജോയിന്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 

X
Top