പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

ടാറ്റ സ്റ്റീലുമായി കൈകോർത്ത് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ

മുംബൈ: ടാറ്റ സ്റ്റീലുമായി സഹകരിച്ച് ശുദ്ധമായ ഹൈഡ്രജൻ, പ്രകൃതിവാതകം കലർന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പൈപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഡബ്ല്യുസിഎൽ). വെൽസ്‌പൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുൻനിര കമ്പനിയായ വെൽസ്‌പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പ്രമുഖ വെൽഡഡ് ലൈൻ പൈപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളാണെങ്കിൽ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്റ്റീൽ നിർമ്മാതാക്കളാണ്. ഈ പദ്ധതിക്കായി വെൽസ്‌പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

ഈ ധാരണാപത്രം (ധാരണാപത്രം) ആഗോളതലത്തിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണയും അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു. ഭാവി-സജ്ജമായ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഇന്ത്യയിലും ആഗോളതലത്തിലും വിപുലീകരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, സുസ്ഥിരതയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് ഈ പങ്കാളിത്തമെന്ന് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ പറഞ്ഞു.

X
Top