2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

ടാറ്റ സ്റ്റീലുമായി കൈകോർത്ത് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ

മുംബൈ: ടാറ്റ സ്റ്റീലുമായി സഹകരിച്ച് ശുദ്ധമായ ഹൈഡ്രജൻ, പ്രകൃതിവാതകം കലർന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പൈപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഡബ്ല്യുസിഎൽ). വെൽസ്‌പൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുൻനിര കമ്പനിയായ വെൽസ്‌പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പ്രമുഖ വെൽഡഡ് ലൈൻ പൈപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളാണെങ്കിൽ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്റ്റീൽ നിർമ്മാതാക്കളാണ്. ഈ പദ്ധതിക്കായി വെൽസ്‌പൺ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

ഈ ധാരണാപത്രം (ധാരണാപത്രം) ആഗോളതലത്തിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണയും അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വെൽസ്പൺ കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു. ഭാവി-സജ്ജമായ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഇന്ത്യയിലും ആഗോളതലത്തിലും വിപുലീകരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, സുസ്ഥിരതയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് ഈ പങ്കാളിത്തമെന്ന് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ പറഞ്ഞു.

X
Top