ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

വീനസ് പൈപ്പ്‌സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്‌സിന്റെ അറ്റാദായത്തിൽ 21.90 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ച് പാദത്തിലെ വീനസ് പൈപ്പ്‌സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്‌സിന്റെ അറ്റാദായം 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ 6.62 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 21.90 ശതമാനം ഉയർന്ന് 8.07 കോടി രൂപയായി. സമാനമായി പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ വില്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 92.44 കോടിയിൽ നിന്ന് 19.19 ശതമാനം ഉയർന്ന് 110.18 കോടി രൂപയായി. 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി 31.67 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടി. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻവർഷത്തിൽ ഇത് 23.63 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

ഇതേ കാലയളവിലെ കമ്പനിയുടെ വില്പന 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻവർഷത്തെ 309.33 കോടിയിൽ നിന്ന് 25.09% ഉയർന്ന് 386.95 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളുടെയും വെൽഡഡ് ട്യൂബുകളുടെയും മുൻനിര നിർമ്മാതാവും കയറ്റുമതിക്കാരനുമാണ് വീനസ് പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ലിമിറ്റഡ്. വീനസ് പൈപ്പ്‌സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന് പ്രതിവർഷം 10,800 മെട്രിക് ടൺ സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. കമ്പനി അതിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. 

X
Top