ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

കൃഷ്ണ കൃപ കോർപ്പറേഷന്റെ 100% ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് വാദിലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്

മുംബൈ: കൃഷ്ണ കൃപ കോർപ്പറേഷൻ യുഎസ്എ (കെകെസി) യുടെ 100% വോട്ടിംഗ് അവകാശങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനായി സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് വാദിലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ വാദിലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് യുഎസ്എ. യു‌എസ്‌എയിലെ ഇല്ലിനോയിസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനറൽ കോർപ്പറേഷൻ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് കൃഷ്ണ കൃപ കോർപ്പറേഷൻ. ഇത് യുഎസിലെ ഇല്ലിനോയിസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലർ നടത്തുന്നു. കെ‌കെ‌സിയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ യു‌എസ്‌എയിലെ പാർലർ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വാദിലാൽ യു‌എസ്‌എയെ സഹായിക്കും.

കൂടാതെ, കെകെസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പഠനങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായ ഒരു പാർലർ ബിസിനസ്സിനായി വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വാദിലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള പണപരിഗണന 250,000 ഡോളറാണ്. ഏറ്റെടുക്കൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തോടെ പൂർത്തിയാകും. 2021-ൽ കെകെസിയുടെ ആകെ വരുമാനം 89,000 ഡോളറാണ്. ഐസ്ക്രീം, രുചിയുള്ള പാൽ, ഫ്രോസൺ ഡെസേർട്ട്, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, മറ്റ് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വാദിലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്.

ബിഎസ്ഇയിൽ വാദിലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരികൾ 1,754.30 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

X
Top