ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

യൂണിയൻ ബാങ്ക് അവിനാഷ് വസന്ത് പ്രഭുവിനെ സിഎഫ്ഒ ആയി നിയമിച്ചു

മുംബൈ : പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിനാഷ് വസന്ത് പ്രഭുവിനെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി (സിഎഫ്ഒ) നിയമിച്ചു.

ബാങ്ക് വൈസ് സിഎ പ്രഫുല്ല കുമാർ സമലിന്റെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി (സിഎഫ്ഒ) അവിനാഷ് വസന്ത് പ്രഭുവിനെ നിയമിച്ചതായി അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,” ബാങ്ക് റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു.

അവിനാഷ് വസന്ത് പ്രഭു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും (സിഎ) 25 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണലുമാണ്. , ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് (ഗ്രൂപ്പ്, റെഗുലേറ്ററി) ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസ്, എഎൽഎം, ടാക്സ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡച്ച് ബാങ്കിന്റെ സിഎഫ്ഒ ആയി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനുമുമ്പ്, ക്രെഡിറ്റ് അഗ്രിക്കോൾ സിഐബിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സിഎഫ്ഒയായും ആർതർ ആൻഡേഴ്സനൊപ്പം മാനേജരായും പ്രഭു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

X
Top