4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഡോ.റെഡ്ഡിസിൽ നിന്ന് 4 ബ്രാൻഡുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ടോറന്റ് ഫാർമ

മുംബൈ: വെളിപ്പെടുത്താത്ത തുകയ്ക്ക് നാല് ബ്രാൻഡുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഡോ. റെഡ്ഡീസുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ടോറന്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അറിയിച്ചു. സ്‌റ്റൈപ്റ്റോവിറ്റ്-ഇ, ഫിനാസ്റ്, ഫിനാൻസ്, ഡയനാപ്രസ്സ് എന്നിവയാണ് ടോറന്റ് ഫാർമ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ. 500 കോടി രൂപയുടെ വിപണി മൂല്യമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് സ്‌റ്റിപ്‌ടോവിറ്റ്-ഇ, ഈ ഏറ്റെടുക്കലോടെ തെറാപ്പിയിൽ ടോറന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, ബെനിൻ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർപ്ലാസിയയുടെ (ബിപിഎച്ച്) ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിനാസ്റ്റ്, ഫിനാസ്റ്റ്-ടി, ഡൈനാപ്രസ് എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് യൂറോളജി തെറാപ്പിയിൽ ടോറന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
കൃത്യമായ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഏറ്റെടുക്കലോടെ ബ്രാൻഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും വിപണനവും അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ടോറന്റ് ഫാർമ ഏറ്റെടുക്കും. ബ്രാൻഡുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സംയോജനവും പരിവർത്തനവും ജൂൺ രണ്ടിന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

X
Top