കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

ജൂൺ പാദത്തിൽ 7.66 എംടിയുടെ ഏകീകൃത ഉൽപ്പാദനം രേഖപ്പെടുത്തി ടാറ്റ സ്റ്റീൽ

മുംബൈ: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ജൂൺ പാദത്തിൽ ഏകീകൃത സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനം 7.66 ദശലക്ഷം ടൺ (എംടി) ആയിരുന്നെന്ന് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ കമ്പനി 7.65 മെട്രിക് ടൺ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതായി ടാറ്റ സ്റ്റീൽ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത വിൽപ്പന മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 6.83 മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്ന് 4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 6.53 മെട്രിക് ടണ്ണായി. കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2021-22 ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാലയളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച 4.63 മില്ല്യൺ ടണ്ണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 4.92 മെട്രിക് ടൺ ഉൽപാദനത്തിൽ ആറ് ശതമാനത്തിലധികം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.

ടാറ്റ സ്റ്റീൽ യൂറോപ്പ് 2022 ജൂൺ പാദത്തിൽ 2.43 MT സ്റ്റീൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു, മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 2.67 MT ആയിരുന്നു. സമാനമായി യൂറോപ്പിലെ വിൽപ്പനയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 2.33 മില്ല്യൺ ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2.16 മില്ല്യൺ ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. കൂടാതെ, തായ്‌ലൻഡിൽ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ തായ്‌ലൻഡ് 0.31 MT സ്റ്റീൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു, ഇതും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഉല്പാദനമായ 0.35 എംടിയെക്കാൾ കുറവാണ്.

X
Top