പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

2,500 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്

മുംബൈ: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വായ്പാദാതാവായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (എസ്‌ഐ‌ബി) ബിസിനസ് വളർച്ചയ്‌ക്കായി മൂലധന അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുമായി 2,500 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മുൻ എജിഎമ്മിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരിയുടമകൾ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ബാങ്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചില്ലായിരുന്നു. വളർന്നുവരുന്ന ബിസിനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ബാധകമായ റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിനും ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനിക്ക് മതിയായ മൂലധനം ആവശ്യമാണെന്ന് എസ്‌ഐ‌ബി റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 12-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ (എജിഎം) വിവിധ രീതികളിലൂടെ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 2,000 കോടി രൂപ വരെ ടയർ-1 മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അനുമതി തേടും. കൂടാതെ, സ്വകാര്യ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബേസൽ III മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് 500 കോടി രൂപ കൂടി സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും ബാങ്ക് തേടും. ലഭ്യമായ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉചിതമായ റെഗുലേറ്ററി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ലെവലുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സജീവമായ നീക്കമെന്ന നിലയിൽ അധിക മൂലധനം സമാഹരിച്ച് 2,000 കോടി രൂപയോ അതിന് തുല്യമായ തുകയോ സമാഹരിക്കാൻ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി എസ്‌ഐ‌ബി പറഞ്ഞു.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് നടന്ന 93-ാമത് എജിഎമ്മിൽ 2,000 കോടി രൂപ വരെ അധിക മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതികൂല വിപണി സാഹചര്യം കാരണം ബാങ്ക് ധന സമാഹരണം നടത്തിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ധന സമാഹരണ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഇഷ്യു ഒന്നോ അതിലധികമോ തവണകളായി ആയിരിക്കും പൂർത്തിയാക്കുക.

X
Top