ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

മൂലധന സമാഹരണത്തിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്

ന്യൂഡൽഹി: 2500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന സമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്. ജൂലൈ 12ന് ചേരുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ഇതിനാവശ്യമായ അനുമതി നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ മൂലധന സമാഹരണത്തിനു അനുമതി നേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. വിപണിയുടെ അവസ്ഥ മോശമായിരുന്നതാണ് കാരണമായി പറയുന്നത്.
ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ വർഷം ചേരുന്ന വാർഷിക പൊതു യോഗത്തിൽ വീണ്ടും അനുമതി തേടുന്നത്. വിവിധ കടപ്പത്രങ്ങളിലൂടെ 2000 കോടി രൂപയും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് രീതിയിൽ മറ്റൊരു 500 കോടി രൂപയും സമാഹരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്ന വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂലധനം നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബാങ്ക് വ‍ൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കുക.

X
Top