2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആരംഭിച്ച്‌ എസ്ബിഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്

മുംബൈ: സൈബർ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന സമഗ്ര സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായ സൈബർ വോൾട്ട് എഡ്ജ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആരംഭിച്ചതായി എസ്ബിഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, പ്രശസ്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ മോഷണം തുടങ്ങിയ വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകൾ കാരണം വ്യക്തികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് എസ്ബിഐ ജനറൽ സൈബർ വോൾട്ട് എഡ്ജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിരക്ഷകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം അനധികൃത ഇ-ഇടപാടുകൾ, ഐഡന്റിറ്റി മോഷണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വേതന നഷ്ടം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രോളിംഗ്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രശസ്തിയെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കിയപ്പോൾ, മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു ലോകത്തെ അത് സൃഷ്ടിച്ചതായും, എന്നാൽ എസ്ബിഐ ജനറൽ സൈബർ വോൾട്ട് എഡ്ജ് വഴി, സമഗ്രവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഉൽപ്പന്നത്തിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്‌ഠിത അപകടസാധ്യത/സൈബർ അപകടസാധ്യതകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികളെ സുരക്ഷിതരാക്കാനാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എസ്ബിഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞു.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിയമപരമായ ചിലവുകൾ എസ്ബിഐ ജനറൽ സൈബർ വോൾട്ട് എഡ്ജ് വഹിക്കും, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഐടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഡാറ്റ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു. അതേപോലെ വ്യക്തികളുടെ മാനസിക ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ, അത്തരം സംഭവങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം എന്നിവയ്‌ക്കായി സൈബർ വോൾട്ട് എഡ്ജ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെലവുകളും കവർ ചെയ്യുന്നതായി സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു.

X
Top