വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടാൻ ഒരുങ്ങി റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ സിഒസി

മുംബൈ: റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി (ആർ‌സി‌എ‌പി) റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ നീട്ടിയേക്കും.
ബിഡ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പിരാമൽ എന്റർപ്രൈസസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് കത്തെഴുതിയതായി ബാങ്കിംഗ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ മറ്റൊരു ലേലക്കാരനായ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്കും റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവർ തീയതി ജൂലൈ പകുതി വരെ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് കത്തയച്ചു.

നിലവിൽ, പിരാമൽ, യെസ് ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ലേലക്കാർ മാത്രമാണ് ആർസിഎപി റെസല്യൂഷനായി വായ്പ നൽകുന്നവരുമായി സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റലിന് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആസ്തികൾക്കായി വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് 54 ഇഒഐകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.

X
Top