ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ 90-ാം വാര്‍ഷികം: 90 രൂപയുടെ നാണയം പുറത്തിറക്കി പ്രധാനമന്ത്രി

മുംബൈ: റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ 90-ാം വാര്ഷികത്തോടുനുബന്ധിച്ച് 90 രൂപയുടെ നാണയം പുറത്തിറക്കി. ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ആര്ബിഐയുടെ പ്രവര്ത്തന ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നാണയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് രാജ്യത്തിന് സമര്പ്പിച്ചത്.

സിംഹത്തെ ആലേഖനം ചെയ്ത ആര്ബിഐയുടെ ചിഹ്നത്തോടൊപ്പം ആര്ബിഐ@90 എന്ന് നാണയത്തില്രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അശോകസ്തംഭത്തൊടൊപ്പം സത്യമേവ ജയതേ-എന്നും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന്, ആര്ബിഐ ഗവര്ണര്ശക്തികാന്ത ദാസ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില്പങ്കെടുത്തു.

ഹില്ട്ടണ്യംഗ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്ശ പ്രകാരം 1935ലാണ് ആര്ബിഐ സ്ഥാപിതമായത്. ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1034 പ്രകാരമാണ് പ്രവര്ത്തനം.

1937ല്കൊല്ക്കത്തയില്നിന്ന് മുംബൈയിലേയ്ക്ക് ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്ത്തന കേന്ദ്രം മാറ്റി.

കാലാകാലങ്ങളിലെ വായ്പാ പണനയം നിശ്ചയിക്കല്, ധനകാര്യമേഖലയുടെ മേല്നോട്ടം, വിദേശ വിനിമയ മാനേജുമെന്റ്, കറന്സി വിതരണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ചുമതലകള്.

X
Top