ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ഒന്നിലധികം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി രാമ സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ്

മുംബൈ: കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഓഹരികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനമായ അശോക എൽഎൻഫ്രാസ്റ്റീലിന്റെ 51% ഓഹരിയും എം/എസ് ഹാഗർ മെഗാ മാർട്ടിന്റെ 50% ഓഹരിയും രാമ സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ് ഏറ്റെടുത്തു. അശോക എൽഎൻഫ്രാസ്റ്റീലിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ, വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ അതിന്റെ വിപണി ഏകീകരിക്കാനും രാമ സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഹാഗർ മെഗാ മാർട്ടിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ, സാനിറ്ററി വെയർ, ബാത്ത്റൂം ആക്‌സസറികൾ, ഫ്യൂസറ്റുകൾ, വാനിറ്റീസ്, സിങ്കുകൾ, ഡ്രെയിനുകൾ എന്നിവയുടെ വിവിധ ഫിനിഷുകളിലും ഇനങ്ങളിലും പുതിയൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കമ്പനിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

33 കോടി രൂപ വരെയാണ് വിപുലീകരണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള പരിഗണന. സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ, സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ, ഫിറ്റിംഗുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, വിതരണം, കയറ്റുമതി എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് രാമ സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ് ലിമിറ്റഡ്. 

X
Top