ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

പിവിആർ-ഐനോക്‌സ് ലയനത്തിന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ അനുമതി

മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലയനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് ഓപ്പറേറ്റർമാരായ പിവിആർ, ഐനോക്‌സ് ലെയ്ഷർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പിവിആറും ഐനോക്‌സ് ലെയ്ഷറും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബിഎസ്‌ഇ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് 2022 ജൂൺ 20-ന് ‘പ്രതികൂല നിരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത’ നിരീക്ഷണ കത്തും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് 2022 ജൂൺ 21-ന് ‘ഒബ്‌സെക്ഷനില്ലാത്ത’ നിരീക്ഷണ കത്തും കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പിവിആർ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു. സമാനമായ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിലൂടെ ഇത് ഐനോക്‌സും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്നും മറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും സംയോജന പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള നോ ഒബ്‌ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഈ വർഷം മാർച്ച് 27 ന് വികസിത വിപണികൾക്ക് പുറമെ ടയർ III, IV, V നഗരങ്ങളിലെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 1,500-ലധികം സ്‌ക്രീനുകളുടെ ശൃംഖലയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലയന കരാർ പിവിആറും ഐനോക്‌സ് ലെയ്ഷറും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യഥാക്രമം പിവിആർ, ഐനോക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സ്‌ക്രീനുകളുടെ ബ്രാൻഡിംഗിനൊപ്പം സംയുക്ത സ്ഥാപനത്തിന് പിവിആർ ഐനോക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പേരിടും. കൂടാതെ ലയനത്തിന് ശേഷം തുറക്കുന്ന പുതിയ സിനിമാശാലകൾ പിവിആർ ഐനോക്‌സ് എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പിവിആർ ഐനോക്‌സ് ലയനം ഇന്ത്യയിലുടനീളം 1,500+ സ്‌ക്രീനുകളുടെ ശൃംഖലയുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് ഭീമനെ സൃഷ്ടിക്കും. സംയുക്ത സ്ഥാപനത്തിൽ പിവിആർ പ്രമോട്ടർമാർക്ക് 10.62 ശതമാനം ഓഹരിയും ഐനോക്‌സ് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് 16.66 ശതമാനം ഓഹരിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

X
Top