കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

പി‌ടി‌സി ഇന്ത്യയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായത്തിൽ രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധന

മുംബൈ: 2022 ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധനയോടെ 155.89 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി പി‌ടി‌സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. 2021 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 63.35 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗ് കാണിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 3,595.63 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,833.34 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട അറ്റാദായം 2021 ലെ 410.25 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 424.81 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൊത്തം വരുമാനം മുൻ വർഷത്തെ 16,992.03 കോടിയിൽ നിന്ന് 15,637.62 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നിരുന്നാലും, 2022 ലെ ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ബോർഡ് മാറ്റിവച്ചു.

കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പി‌ടി‌സി ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (പി‌എഫ്‌എസ്) ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെയും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെയും സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് 2022 മെയ് 30 ന് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, പി‌എഫ്‌എസിന്റെ വാർഷിക ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കമ്പനിക്ക് വാർഷിക ഏകീകൃത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പി‌ടി‌സി ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു. 

X
Top