ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ : നിർമല സീതാരാമൻനവംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവളര്‍ച്ചാ അനുമാനം 7 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തി ആർബിഐ; റിപ്പോ 6.50% തന്നെയായി നിലനിർത്തിഇത്തവണ സമ്പൂർണ ബജറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല; അവതരിപ്പിക്കുക വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്ടെലികോം മേഖലയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 80,899 കോടി രൂപയിലെത്തി

വിതരണത്തിൽ 98 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി പൂനവല്ല ഫിൻ‌കോർ‌പ്പ്

മുംബൈ: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ 98 ശതമാനം വർധനവോടെ  3,430 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തി പൂനവല്ല ഫിൻകോർപ്പ്. തുടർച്ചയായി, 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിലെ 3,330 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂൺ പാദത്തിൽ വിതരണങ്ങൾ 3% ഉയർന്നു. 2022 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആസ്തികൾ (AUM) 17,690 കോടി രൂപയാണ്. ഇത് 23% വാർഷിക വളർച്ചയും 7% പാദ വളർച്ചയും നേടി. 2022 ജൂൺ 30 വരെ നെറ്റ് സ്റ്റേജ് 3 (NS3) 1.10% ത്തിൽ താഴെയും ഗ്രോസ് സ്റ്റേജ് 3 (GS3) 2.50% ത്തിൽ താഴെയും ആയിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2022 ജൂൺ 30 വരെ ഏകദേശം 4,500 കോടി രൂപയുടെ പണലഭ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഒന്നാം പാദം പൊതുവെ നിശബ്ദമായ ഒരു പാദമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലുമുള്ള അതിന്റെ ഓർഗാനിക് വിതരണത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കമ്പനി തുടർന്നതായി സ്ഥാപനം റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉൽപന്ന മിശ്രിതത്തിലെ മാറ്റവും ഡയറക്ട്, ഡിജിറ്റൽ, പാർട്ണർഷിപ്പുകളുടെ (ഡിഡിപി) വിതരണ സ്തംഭങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വർധിച്ച സംഭാവനയുടെയും പിൻബലത്തിൽ വരും പാദങ്ങളിലും വളർച്ചാ വേഗത തുടരുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പൂനവല്ല ഫിൻ‌കോർ‌പ്പ് അറിയിച്ചു.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (ആർ‌ബി‌ഐ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായി പ്രധാനപ്പെട്ട നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് സൈറസ് പൂനവല്ല ഗ്രൂപ്പ് പ്രമോട്ടുചെയ്യുന്ന പൂനവല്ല ഫിൻ‌കോർപ്പ്. എൻബിഎഫ്‌സി 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ നാലാം പാദത്തിൽ 647.72 കോടി അറ്റാദായം നേടിയിരുന്നു. അവലോകന കാലയളവിൽ മൊത്തം വരുമാനം 9.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 529.46 കോടി രൂപയായി. പൂനവല്ല ഫിൻകോർപ്പിന്റെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ 0.13 ശതമാനം ഉയർന്ന് 229.90 രൂപയിലെത്തി.

X
Top