വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ പിഎൻബിക്ക് ബോർഡിൻറെ അനുമതി

മുംബൈ: ഓഹരികളുടെ അവകാശ ഇഷ്യു വഴി മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. മോർട്ട്ഗേജ് ലെൻഡറിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 26% ന് മുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് 500 കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന് ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. 26 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന പദവി നിലനിർത്താൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കും.

നിലവിൽ ഭവന വായ്പാ ദാതാവിൽ പിഎൻബിക്ക് ഏകദേശം 32.6 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവകാശ ഇഷ്യൂ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പിഎൻബിയുടെ മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതം 14.5% ആയിരുന്നു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 14.32% ആയിരുന്നു. 2,500 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് അവകാശ ഇഷ്യുവിന് അന്തിമരൂപം നൽകിയിരുന്നു. 

X
Top