ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ പിഎൻബിക്ക് ബോർഡിൻറെ അനുമതി

മുംബൈ: ഓഹരികളുടെ അവകാശ ഇഷ്യു വഴി മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. മോർട്ട്ഗേജ് ലെൻഡറിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 26% ന് മുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് 500 കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന് ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. 26 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന പദവി നിലനിർത്താൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കും.

നിലവിൽ ഭവന വായ്പാ ദാതാവിൽ പിഎൻബിക്ക് ഏകദേശം 32.6 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവകാശ ഇഷ്യൂ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പിഎൻബിയുടെ മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതം 14.5% ആയിരുന്നു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 14.32% ആയിരുന്നു. 2,500 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് അവകാശ ഇഷ്യുവിന് അന്തിമരൂപം നൽകിയിരുന്നു. 

X
Top