4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ പിഎൻബിക്ക് ബോർഡിൻറെ അനുമതി

മുംബൈ: ഓഹരികളുടെ അവകാശ ഇഷ്യു വഴി മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. മോർട്ട്ഗേജ് ലെൻഡറിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 26% ന് മുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് 500 കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന് ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. 26 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന പദവി നിലനിർത്താൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കും.

നിലവിൽ ഭവന വായ്പാ ദാതാവിൽ പിഎൻബിക്ക് ഏകദേശം 32.6 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവകാശ ഇഷ്യൂ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പിഎൻബിയുടെ മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതം 14.5% ആയിരുന്നു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 14.32% ആയിരുന്നു. 2,500 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് അവകാശ ഇഷ്യുവിന് അന്തിമരൂപം നൽകിയിരുന്നു. 

X
Top